Tilbake til Selvmordsparadigmets innholdsfortegnelse

 

Appendiks C: Sviket

 

 

De siste tjue årene er sannsynligvis de mest framgangsrike i menneskehetens historie. For verden går framover, og framtidspessimistene tar feil.

-- Jens Stoltenberg

 

Av Fjordman

 

Fjordman er pseudonymet til en internasjonalt kjent, norsk blogger. Han skriver som oftest på engelsk, og har en stor leserkrets over hele verden. Forfatteren og skribenten Robert Spencer (særlig kjent for nettstedet Jihad Watch) kaller ham "the great European essayist" og "the superb European writer". Fjordman er kjent som en kunnskapsrik, uredd, provoserende og spissformulert skribent.

 

Mot slutten av 2009 ble det offentliggjort en serie eposter der en rekke viktige forskere uoffisielt innrømmet å ha manipulert med sentrale data som ligger til grunn for klimamodellene som er blitt benyttet av store internasjonale organisasjoner. Stadig flere spør seg nå ikke bare om den globale oppvarmingen er menneskeskapt, men om den i det hele tatt eksisterer. Selv etter at dette ble kjent diskuterte vestlige ledere pengeoverføringer til andre land på hundrevis av milliarder av kroner basert på fiktive data. Dette utgjør en skandale av enorme dimensjoner.

Personlig er jeg over mange år blitt mer og mer skeptisk til den informasjonen vi er blitt servert angående global oppvarming. Jeg har aldri i og for seg avvist muligheten for at menneskelig aktivitet kan påvirke atmosfæren og gjør det fremdeles ikke, men jeg misliker sterkt politiseringen av debatten, den massive sensuren og stemplingen av kritikere som onde. Det jeg misliker aller mest er imidlertid hvordan spørsmålet brukes som brekkstang for en slags global sniksosialisme der vestlige land skal settes under internasjonal administrasjon.

Det største miljøspørsmålet i vår tidsalder er overbefolkning og den ikke-bærekraftige befolkningsveksten i land i den tredje verden. Klimakvoter betyr at man snikinnfører en form for global skatt der vestlige skattebetalere skal betale FN og andre korrupte internasjonale organisasjoner for å gi våre penger til u-land, som deretter vil eksportere sin enorme befolkningsvekst til oss. Klima og naturkatastrofer utnyttes kynisk for å holde hvite, vestlige mennesker i en tilstand av konstant skyldfølelse for alt fra jordskjelv på Haiti og orkaner i Stillehavet til prostituerte i Bangladesh slik at vi stadig kan loppes for mer penger.

Jeg har mer enn en gang hatt en snikende mistanke om at vårt venstrevridde pressekorps bevisst fokuserer så mye på klimaspørsmål for å avlede oppmerksomheten fra innvandringsspørsmål. Det er et ordtak på engelsk som heter "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me." Dersom en bruktbilselger lyver til deg en gang er han en uhederlig person. Dersom du går tilbake til den samme selgeren og han snyter deg igjen og igjen er han en uhederlig person, men du er også et lettlurt fjols. Dersom vi fremdeles stoler på FN og FN-tilbedende vestlige eliter etter at klimabløffen ble avslørt er vi lettlurte fjolls.

Jeg stoler ikke på vestlige eliter. Jeg vet at de har løyet til meg om at innvandringen er lønnsom når den er en sosialøkonomisk katastrofe, og jeg vet at de lyver når de sier at "mangfold" bare er positivt. All menneskelig historie viser entydig at dess mer etnisk "mangfoldig" et land er dess høyere er konfliktnivået der. Hvis man blir konfrontert med så mange løgner begynner man å spørre seg hva annet de samme personene lyver om. Etter å ha satt meg inn i materialet tror jeg at de lyver om kjønnsforskjeller, IQ-forskjeller og mye annet.

Jeg har respekt for skribenten Hans Rustad, som gjennom nettsiden Document.no har skapt et nyttig korrektiv til de etablerte mediene på en del saksområder. Han skriver også under eget navn i motsetning til hva jeg har valgt å gjøre, i alle fall inntil videre. Vi har imidlertid hatt enkelte kollisjoner basert på høyst reelle meningsforskjeller. Våren 2007 skrev Rustad for eksempel dette om "klima-benekterne" på sin nettside under tittelen Varsellys på høyresiden[1]:

Global warming et så enormt tema, forskningen har pågått i så lang tid. Vissheten om at oppvarmingen er menneskeskapt, er nå 90 prosent. Hvis dette skulle være bløff, måtte tusenvis av vitenskapsmenn ha deltatt i historiens svindel. Det måtte også medier og journalister over hele verden.

Tre år senere kan vi konstatere at ja, dette dreier seg om en gigantisk svindel som et stort antall vitenskapsmenn, politikere, journalister og intellektuelle bidro til å opprettholde i årevis. Hele systemet sviktet. En av grunnene til at det tilsynelatende var så lett for mange å lyve om global oppvarming er at samfunnet vårt lyver om så mye, fra kjønnsforskjeller til innvandring, at det har brutt ned vårt intellektuelle immunforsvar. Løgnene begynner små men vokser seg til å bli større og farligere, som at alle kulturer er like eller at man kan skifte ut befolkningen i et helt land uten at dette får dramatiske konsekvenser. Dette ideologiske pyramidespillet kommer til å kollapse, med påfølgende kaos, i løpet av de kommende tiårene.

For å sitere den engelske forfatteren Theodore Dalrymple[2]:

Politisk korrekthet er en lightversjon av kommunistpropaganda. Gjennom mine studier av kommunistiske samfunn kom jeg til den konklusjonen at hensikten med kommunistisk propaganda ikke var å overtale eller å informere, men å ydmyke. Dess mindre den hadde med virkeligheten å gjøre, dess bedre var det. Når folk tvinges til å holde munn selv om de blir fortalt de mest åpenbare løgner, eller – enda verre – når de tvinges til selv å gjenta disse løgnene, mister de enhver respekt for ærlighet. Å gi sitt samtykke til åpenbare løgner er å samarbeide med ondskap, og derfor på et vis selv å bli ond. Ens evne til å stå imot hva det nå måtte være, blir dermed undergravd eller ødelagt. Et samfunn av kastrerte løgnere er lett å kontrollere. Jeg tror at dersom du gransker politisk korrekthet, vil du finne at den har samme effekt, og er ment å skulle ha det.

Jeg begynte opprinnelig å skrive om islamsk jihad men har etter hvert utvidet til mange andre temaer, blant annet genetikk. Dersom vi trues av ytre krefter skyldes dette delvis at vi undermineres som sivilisasjon innenfra. Jeg har fått kritikk fra velmenende personer som tror det er viktig å bevise at innvandringskritikere ikke er rasister. Mitt svar til dette er at venstresiden ikke er ærlige debattanter, og heller ikke bør behandles som det. Selv om du ikke sier ett eneste ord om biologi eller genetikk vil de likevel kalle deg rasist. Så snart du begynner å si "Jeg er ikke rasist, men..." har de balletak på deg. Du vil ende opp med å løpe rundt med tunga ut av kjeften som en pisket hund mens de konstant flytter på definisjonene for "rasisme" og ler av deg mens du løper etter. Det eneste riktige er å gi blaffen i hva de sier.

Venstreintellektuelle hevder at de står for toleranse og mangfold, men de utviser gjerne en ekstrem intoleranse overfor avvikende meninger, et pasjonert ønske om å fornedre europeisk kulturarv og en aldri sviktende evne til å alliere seg med totalitære bevegelser verden over. Jeg anerkjenner derfor ikke deres selvbilde som tolerante og gode, og har ikke bruk for deres godkjennelse til å skrive om det jeg ønsker. Det kan legges til at selv om sekulære venstremennesker liker å fremstille seg selv som rasjonelle og vitenskapelige, i motsetning til irrasjonelle, religiøse personer, så er det nettopp sekulære venstremennesker som har stått i spissen for motstand mot kritisk forskning og fornuftig debatt angående genetikk og klima.

Dagens rasismehysteri og evolusjonsvegring vil sannsynligvis stå i fremtidens lærebøker som ett av verdenshistoriens styggeste eksempler på antivitenskapelig sensur, verre enn Inkvisisjonen mot Galileo eller farligere på grunn av sine langt større praktiske konsekvenser.

Så sent som i 2006 publiserte respektable London Times artikkelen[3] Germans are brainiest (but at least we're smarter than the French). Der listet de gjennomsnittlig IQ-nivå blant europeiske nasjoner. Tyskerne kom på topp over britene, som igjen kom over franskmennene. Jeg tror enkelte av tallene var noe misvisende, men poenget er at de helt uten videre brukte gjennomsnittlig IQ som en indikasjon på gjennomsnittlig intelligensnivå, vel og merke så lenge man bare målte ulike hvite (europeiske) nasjoner opp mot hverandre. Sagt på en annen måte: Dersom du sier at engelskmenn har høyere IQ enn franskmenn er det greit. Dersom du sier at engelskmenn har høyere IQ enn kenyanere skal du offentlig ydmykes, sosialt henrettes og henges ut som nazist. Dette er grovt antivitenskapelig og det skjer i samtlige vestlige land.

Også ledende nasjonale aviser i Norge bruker IQ som en faktor, men bare når det passer dem. For eksempel skrev VG sommeren 2009[4] at "Lav IQ øker faren for hjertesykdommer". Dette kan være fordi råd om helse rett og slett er for kompliserte for dem med lav IQ til å forstå. Landets største avis kobler dermed IQ direkte til intelligens, men nekter konsekvent å nevne IQ med ett ord som et viktig moment i innvandringsdebatten. Dette er grunnleggende uærlig.

Et beslektet tema er at mediene er villige til å godta at visse folkegrupper kan ha en genetisk profil som gjør dem flinke til noe, men bare hvis dette er negativt for hvite. For eksempel skrev VG at[5] "En hvit mann vil aldri løpe så fort" når det viste seg at 69 personer har løpt 100 meter på under ti sekunder og at alle disse er svarte. Dagbladet skrev noe lignende, på tross av avisens antirasistiske profil. Kanskje rase ikke er sosialt konstruert, likevel? Det er i tilfelle underlig ettersom de samme mediene hevder at alle mennesker tilhører samme rase, for øvrig uten å nevne at dersom det ikke finnes noen hvit rase finnes det heller ikke "hvit rasisme".

Dersom enkelte folkegrupper kan være naturlig flinkere til noe enn andre, betyr det i så tilfelle ikke at begrepet "rasisme" er meningsløst og uvitenskapelig og alltid har vært det? Eller skal vi ha kvotering av hvite og asiatiske sprintere i neste OL? Det kan selvsagt ikke skyldes noe annet enn fordommer dersom det ikke finnes like mange japanske eller koreanske som nigerianske sprintere, akkurat som det må skyldes diskriminering at det ikke finnes noen verdensledende elektronikkselskaper i Afrika men mange i Japan og Øst-Asia ellers.

Det store jordskjelvet ved Kobe i Japan i 1995 gjorde enorm skade og kostet tusenvis av menneskeliv, men alle innbyggerne, selv mafiaen, samarbeidet for å hjelpe de overlevende. Japan har et gjennomsnittlig nasjonalt IQ-nivå på rundt 105-108, noe som til og med er høyere enn for innfødte, hvite skandinaver. Til sammenligning er Haitis IQ ikke så veldig mye over 70. Jeg vil utfordre leseren til å se nøye på hvordan massene på Haiti etter jordskjelvet der i januar 2010 bygget veisperringer av lik og trakasserte hjelpearbeidere med macheter. Tenk over den skjærende kontrasten til hvordan japanere samarbeider når naturkatastrofer rammer dem, eller hvordan thailendere reagerte etter tsunamien i Sørøstasia i 2004. Når du har gjort det, tør du fremdeles hevde skråsikkert at IQ er "sosialt konstruert"?

Problemene skyldes ikke hvite, vestlige mennesker. Haiti har vært under svart styre siden tidlig på 1800-tallet da den hvite befolkningen der ble regelrett utryddet. Forsøk på å legge skylden for lokalbefolkningens manglende evne til å skape et sofistikert samfunn på Vesten, slik blant annet tidligere FN-topp Jan Egeland[6] gjorde, representerer en type mental utpressing. Dette betyr selvsagt ikke at vi aldri skal hjelpe medmennesker om de utsettes for en ulykke, men vi må ha et realistisk forhold til hva slags økonomisk nivå de er i stand til å opprettholde.

Jared Diamonds teori fra hans bestselger Guns, Germs and Steel om at det er geografi som er viktigst også i dag, motsies av diverse observasjoner. California var for to generasjoner siden verdens økonomiske motor. Ved inngangen til 2010 er delstaten nesten konkurs[7]. Californias geografi har ikke endret seg, men det har dets demografiske profil. En markert senkning av områdets gjennomsnittlige IQ førte til en tilsvarende senkning av dets økonomiske standard. Dette lover ikke godt for Vest-Europa tatt i betraktning at nesten alle de titalls millioner innvandrere som nå fortrenger oss i våre land, med unntak av noen nordøstasiater, har lavere IQ enn oss.

Nordens største fordel har historisk sett vært en etnisk homogen befolkning med høy IQ. Vårt soleklart største konkurransefortrinn ødelegges nå målbevisst av en statlig sponset politikk. En sammenligning kan være om du hadde en stor haug med gull og professor Thomas Hylland Eriksen kom på besøk og ba deg om å spyle halvparten av gullet ned i toalettet fordi dette ville være økonomisk gunstig. Nesten alle medier, intellektuelle og ledere i den vestlige verden støtter i dag denne politikken. Multikulturalistene er verdenshistoriens største løgnere.

Multikulturalismen fungerer ikke godt i USA heller. Svarte har bodd der i flere hundre år og er fremdeles ikke integrert. Ditto med sigøynerne, som opprinnelig kom fra India og har bodd i Europa lenge. Dette understøtter teorien om at kultur i alle fall delvis er et produkt av en bestemt gruppe mennesker med beslektet genetisk profil. Kanskje skal man definere kultur som gener pluss ideer. Ideer er viktige, ja, men det er også gener. Et visst antall andre kan absorberes, men aldri et stort antall mennesker med radikalt ulik genetisk profil. De er for forskjellige og tenker bokstavelig talt for ulikt. Det betyr i så fall at vi masseimporterer folkeslag som kanskje aldri noensinne vil kunne absorberes av våre samfunn, selv etter århundrer. Dette er ekstremt uansvarlig og et svik mot de som arver et skakkjørt samfunn.

Det er misvisende når fremtredende skribenter hevder at vi kan lære innvandring av USA. La oss ta venstresidens egen retorikk seriøst: På mandag sier de at USA er et rasistisk land bygd på etnisk rensing av områdets opprinnelige innbyggere, som er blitt fortrengt av nykommerne. På tirsdag sier de at Europa bør bli mer som USA. Indirekte innrømmer de da selv at deres multikulturelle idealer, som de mener at vi skal innføre, bygger på utslettelse av landets innfødte befolkning. Deres argumenter styrker min påstand om at mange multikulturalisters egentlige agenda er å bryte ned hvite europeere. I beste fall er dette en bivirkning av en lite gjennomtenkt idé, men jeg har en snikende mistanke om at det kan være et tilsiktet resultat.

At vestlige eliter fortsatt støtter masseinnvandring på tross av skadevirkningene kan forklares med tre ulike forklaringsmodeller eller en kombinasjon av disse: (a) vestlige eliter mangler fullstendig kontakt med virkelighetens verden; (b) vestlige eliter vet at det som skjer vil lede til katastrofe, men gir stort sett blaffen dersom de kan beholde sine personlige privilegier så lenge som mulig; (c) vestlige eliter ønsker at masseinnvandring og multikulturalisme skal bryte ned samtlige land med hvit flertallsbefolkning, for å skape en ny, global verdensorden. Alle tre forklaringene kan være riktige samtidig, noe jeg personlig tror at de er.

I vitenskapsteori er Ockhams barberkniv, et prinsipp utformet i middelalderen blant annet av den engelske filosofen William av Ockham, et sentralt begrep. Kort fortalt sier det at mellom flere ulike forklaringsmodeller skal man foretrekke den enkleste som forklarer observert virkelighet. Jeg har i årevis forsøkt å foreta en seriøs analyse av multikulturalismen som ideologi. Den er bemerkelsesverdig usammenhengende. Det finnes ikke noe multikulturelt grunnleggelsesdokument à la Das Kapital eller Det kommunistiske manifest av Karl Marx som er (tilsynelatende) logisk og kan analyseres. Det er ganske oppsiktsvekkende at en ideologi som knapt kan defineres er blitt udiskutabelt dominerende i hele den vestlige verden.

Det er godt dokumentert at masseinnvandring fra teknologisk tilbakestående nasjoner er en enorm sosial byrde i alle vestlige land. Når myten om den lønnsomme innvandringen likevel stadig gjentas må man konkludere med at det dreier seg om en kalkulert løgn som promoteres av myndighetene og mediene som skalkeskjul for å gjennomføre planlagte, massive omveltninger som ikke kan diskuteres åpent og ærlig. Dette betyr i så fall at multikulturalistene i utstrakt grad benytter nazistenes konsept om "den store løgnen" i sin propaganda, noe som er ett av kjennetegnene på at de er en bevegelse med totalitære trekk.

De demografiske endringene skyldes ikke bare at menn som er lei av vestlig feminisme, finner seg ektefelle i Thailand. Andrew Neather[8], taleskriver for statsminister Tony Blair fra det britiske Arbeiderpartiet (Labour), har innrømmet at masseinnvandringen til Storbritannia ikke skjer av seg selv men er et bevisst valg av Labour for å forandre nasjonens karakter for alltid, uten å spørre om tillatelse til dette. Høyresiden og den tradisjonelle kulturen skal knuses en gang for alle gjennom masseinnvandring. Artikkelen ble forbigått i stillhet av norske medier, antageligvis fordi leserne ville spørre seg om ikke vår hjemlige venstreside tenker likedan.

Etnisk rensing er dessverre ikke noe nytt. Mennesket kan være et brutalt vesen, men at noen driver etnisk rensing på sitt eget folk er så unikt at det knapt finnes et vokabular for det. Hva skal det kalles at hvite vestlige eliter aktivt går inn for å få fortrengt hvite vestlige mennesker fra sine byer? Siden vi har uttrykket selvmord kan det kanskje kalles selvfolkemord? Ulempen ved dette ordet er at det høres ut som om alle hvite selv ønsker et slikt resultat, noe som ikke er tilfellet.

Det er tilhengerne av multikulturalisme som er ekstremister, ikke motstanderne. Er det ikke ekstremt å fortrenge den innfødte befolkningen i Europa? En ideologi kan knapt bli mer radikal enn å frata den innfødte befolkningen på et helt kontinent sine land og forby all opposisjon til dette. At vi blir utsatt for dette demonstrerer at hvite mennesker, med et mulig unntak for jøder, i vår tidsalder sannsynligvis utgjør planetens mest demoniserte folkegruppe.

Dagbladets politiske redaktør Marie Simonsen skrev våren 2007[9] rett ut at det skal betraktes som en universell menneskerettighet for alle mennesker i hele verden å flytte akkurat dit de måtte ønske. Når man tar i betraktning at verdens befolkning er forventet å øke med milliarder av mennesker på noen tiår og at befolkningsveksten i ett eneste land, Pakistan, er nok til å knuse et lite land som Norge i løpet av få år må man konkludere med at Simonsens syn er at innfødte europeere skal ydmykt se på og applaudere sin egen utslettelse. At vi blir fortrengt og trakassert i vårt eget land er ikke i strid med våre menneskerettigheter fordi vi er hvite og derfor ikke har menneskerettigheter, selv om hvite oppfant hele begrepet i utgangspunktet.

Hvorfor hyller venstresidens multikulturalister voldelige og totalitære bevegelser i andre deler av verden som "frihetskjempere", mens innfødte i Danmark eller Storbritannia som sivilisert motsetter seg å bli omgjort til et forfulgt mindretall i eget land konsekvent omtales som nazister og fascister av de samme? Hvorfor er palestinere som kjemper for en egen stat for sitt folk snille mens nordmenn som gjør det samme er onde? Svaret er ganske enkelt: Fordi innfødte engelskmenn, dansker og tyskere er hvite og derfor per definisjon onde. Dette er den forklaringsmodellen som i samsvar med Ockhams barberkniv enklest kan forklare det vi ser.

Multikulturalismen er en anti-vestlig hatideologi som søker å bli kvitt europeisk kultur og de folkegruppene som historisk har skapt denne. "Hvit rasisme" er standardsvaret på det meste som er galt i verden. Den europeiske urbefolkningen utsettes for stadig mer voldtekter og vold i byer over hele Vest-Europa, i en del tilfeller så grov og systematisk at det minner om etnisk krigføring. På tross av dette blir multikulturalistene bare mer og mer hatefulle i sine verbale utfall mot oss dess mer vi fornedres av de folkegruppene de masseimporterer til våre land.

Urbefolkningen på et helt kontinent, fra Hellas til Finland, blir daglig trakassert og fortrengt av innvandrere som oversvømmer deres land. Disse landenes myndigheter gjør i beste fall ingenting for å stoppe dette, i verste fall går de regelrett til angrep på innfødte personer som viser tegn til å motsette seg koloniseringen av deres land. Dersom dette hadde skjedd i et område der den innfødte befolkningen ikke tilfeldigvis var hvite ville det ført til store protester fra FN og menneskerettighetsorganisasjoner. I vårt tilfelle ikke bare støtter FN, EU og andre internasjonale grupperinger denne utviklingen, de klager på at den ikke går fort nok.

Det beklages hyppig at våre samfunn fremdeles er altfor "blendahvite". Er det ikke pussig hvordan begrepet "hvit" (samtidig som hvite mennesker visstnok ikke eksisterer som selvstendig kategori) konsekvent forbindes med negative assosiasjoner? Jeg har knapt hørt om noen som reiser til Korea eller Japan fordi de er altfor sitrongule samfunn som trenger litt statlig påtvunget "mangfold" (les: masseinnvandring/kolonisering). Kan noen huske siste gang Nrk, VG, Dagsavisen eller Thomas Hylland Eriksen snakket om at Nigeria er et lakrissvart samfunn som må gjøres mer fargerikt, eller at Pakistan er altfor kaffebrunt? Dette gjøres av en eller annen merkelig grunn kun med vestlige land med hvit flertallsbefolkning.

Enkelte blogglesere har kommentert at metodene minner om hvordan sosiopater bryter ned sine offers selvfølelse gjennom stadig å nedverdige og latterliggjøre deres personlighetstrekk. Jeg vet at sosiopat er betegnelsen de profesjonelle foretrekker, men personlig synes jeg den eldre betegnelsen psykopat klinger bedre. Sosiopat høres ut som en yrkesbetegnelse, nesten som sosionom. Politiske ledere fra Kjell Magne Bondevik til Kristin Halvorsen snakker mye om kamp mot mobbing, men de politiske elitene driver selv en regelrett mobbekampanje mot innfødte nordmenn der de latterliggjør oss og vår historie med billige hersketeknikker.

Sosialister har aldri brydd seg om frihet. De er ute etter å fjerne "urettferdighet", noe som defineres som alle typer forskjeller. Det er for eksempel "urettferdig" at vi bor i et vellykket land, noe som kan rettes opp ved at man dumper et tilstrekkelig antall mennesker fra mislykkede land her slik at vi blir like mislykkede. Dette er sosialistisk logikk i sitt nøtteskall: Finn noe som fungerer og ødelegg det så fort som mulig. Kommunismen skapte "likhet" ved at (nesten) alle hadde det like fælt. Den grenseløse multikulturalismen vil sannsynligvis føre til et lignende sluttresultat og kan derfor betraktes som vårt århundres kommunisme.

Multikulturalismen er for noen på ytre venstre fløy blitt en form for erstatningskommunisme, en fortsettelse av tradisjonell kommunisme med andre midler. Avisen Dagens Næringsliv har dokumentert hvordan kommunister og venstreekstremister infiltrerte organisasjonen SOS Rasisme[10] på 1990-tallet etter kommunismens (midlertidige?) fall i Øst-Europa.

Dersom man bytter ut den "utbyttende klassen" i tradisjonell marxistisk analyse med "hvite mennesker og vestlig kultur" vil man se at bildet stemmer med det vi serveres i massemediene. Etter Den kalde krigens slutt skiftet marxister fokus fra økonomisk til genetisk kommunisme, der hvite mennesker skal tvinges til å dele ikke bare sine penger men også sine land og sine gener med alle andre. Man bør huske på at i marxistiske samfunn ble "utbytterklassen" fratatt alt de eide eller rett og slett eliminert. I et slikt perspektiv er det betenkelig at vårt pressekorps ofte domineres av personer med venstreradikale sympatier.

Spørsmålet er om det overhodet finnes noen ikke-totalitær form for sosialisme. Svaret er sannsynligvis nei. Grunnen til at alle former for sosialisme ender i samfunnsmessig havari er at de er basert på et menneskesyn som ikke stemmer overens med menneskenaturen og at de i "fremskrittets" navn insisterer på å gjennomføre storstilte sosiale eksperimenter med millioner av mennesker som forsøkskaniner. Dessuten vil sosialisme alltid innebære økt statlig makt over individet, noe som kombinert med førstnevnte problem uvegerlig fører til katastrofe.

Flere observatører[11] har argumentert for at det var en feil ikke å ha en Nürnbergprosess over kommunismens forbrytelser etter Den kalde krigen, slik man hadde det mot nazismen etter Andre verdenskrig. Dette har medført at marxister i sentrale posisjoner har kunnet omgruppere seg og fortsette sin kamp mot vestlig sivilisasjon som om ingenting har hendt.

Den svenske journalisten Jan Guillou har vært en av Nordens mest profilerte skribenter i 40 år etter at han var betalt agent hos KGB[12], sikkerhetspolitiet i det undertrykkende Sovjetunionen. Dagbladets Marte Michelet med sin revolusjonære bakgrunn kan inneha en sentral posisjon i Norges tredje største avis på tross av at revolusjonære ideologier tok livet av anslagsvis 100 millioner mennesker på 1900-tallet. Internasjonale sosialister har ødelagt enda flere menneskeliv enn nasjonalsosialister (nazister). Likevel finnes det intet stigmatiserende ved å kalle seg sosialist. Tvert imot gjør mange av dem krav på et høyst ufortjent godhetsmonopol.

Demonstrasjonen mot en stormoské i Køln i 2008 ble fremstilt som en gjeng med høyreekstremister av den tilreisende Marte Michelet[13], men jeg har tilgang til øyenvitneskildringer fra deltakende jøder[14] som ble angrepet av "antirasister". Tyske nynazister[15] var også for bygging av moskeen fordi de betrakter islamske organisasjoner som allierte i kampen mot "jødisk-sionistisk dominans". Dagbladet har i tiår drevet en heksejakt på innbilte rasister og nazister, men har altså ingen problemer med å gjøre felles front med reelle nazister når det passer dem.

Mats Deland[16], journalist i den svenske avisen Aftonbladet, var i 2007 en ledende deltaker i utgivelsen av boken Brunt! om såkalte "høyreekstremister". Blant andre som bidro til denne boken var den svært voldelige bevegelsen Antifascistisk Aksjon (AFA), kjent for å banke opp medlemmer av det lovlige opposisjonspartiet Sverigedemokratene selv i sine private hjem. Den homofile, Norgesbaserte, amerikanskfødte journalisten og forfatteren Bruce Bawer, som slett ikke er en høyreradikaler i noen form, har i sin artikkel While Sweden Slept[17] beskrevet hvordan Sverigedemokratene er blitt utsatt for en behandling i Sverige som minner om den opposisjonelle fikk under Kulturrevolusjonen i Maos brutale kommunistiske diktatur i Kina.

Aftonbladet har nære bånd til Sosialdemokratene, Sveriges dominerende parti de siste 80 årene og det norske Arbeiderpartiets søsterparti. At journalister fra en av landets største aviser, med bånd til det største politiske partiet, samarbeider åpenlyst med organisasjoner kjent for å trakassere sympatisører med et rivaliserende parti er hårreisende. Til sammenligning kan man tenke seg hvilken reaksjon det ville ha skapt dersom Fox News i USA samarbeidet med grupperinger som banker opp personer som stemmer på Demokratene.

Mediekonsernet Schibsted har betydelige eierandeler i regionavisene Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen og eier Verdens Gang, Aftenposten og mesteparten av Aftonbladet, noe som på sett og vis gjør sistnevnte til VGs og Aftenpostens søsteravis. Underlig nok har det så vidt meg bekjent ikke medført kritikk fra konkurrerende medier som Dagens Næringsliv, TV2, Dagsavisen eller Nrk Dagsrevyen at skribenter fra den norskeide søsteravisen til Norges to største aviser samarbeider med en totalitær bevegelse kjent for grove angrep på medlemmer av et lovlig opposisjonsparti i vårt nærmeste naboland.

I tillegg til Deland var bidragsytere til boken Brunt! Charles Westin[18], som siden 2007 har vært leder for stiftelsen Expo, samt professor i religionshistorie Mattias Gardell som i 2009 mottok den store Leninprisen[19] som anerkjennelse for sitt arbeid for sosialismens utbredelse. Den gamle kommunistiske aktivisten Robert Aschberg, som også er skribent for Aftonbladet, er ansvarlig utgiver av magasinet Expo. Daniel Poohl, et annet sentralt medlem, har skrevet på deres hjemmeside at det ikke er udemokratisk å fryse ut[20] Sverigedemokratene fra det politiske liv. Expo ble grunnlagt av venstreaktivisten Stieg Larsson. Jens Tomas Anfindsen[21] har konkludert med at den statsstøttede organisasjonen "fremstår som en venstrerevolusjonær bevegelse og er kjent for oppfordringer til vold mot politiske motstandere".

Etter hans død i 2004 er flere av Larssons bøker, Menn som hater kvinner, Jenta som lekte med ilden og Luftslottet som sprengtes, blitt store internasjonale bestselgere og populære filmer. Selv om mesteparten av de mange titalls millioner kronene etter det jeg forstår går til Stieg Larssons far og bror er det ikke utenkelig at noe av det kan komme til å dryppe på organisasjonen han grunnla. Så vidt meg bekjent har likevel ikke nordiske medier problematisert Expos totalitære venner, noe som står i skjærende kontrast til klappjakten på innbilte hvite rasister. Det er heller ikke blitt spurt om noe av pengene til de mange kjøperne av hans bøker indirekte kan tenkes å bidra til å gjøre livet vanskelig for innvandringskritikere.

Venstreradikale AFA har i årevis fysisk angrepet "rasister" som er kritiske til en innvandringspolitikk, aggressivt støttet av svenske myndigheter, som kan redusere urbefolkningen til en forfulgt minoritet i eget land. AFA skryter åpenlyst av sitt arbeid på internett. Det er svært vanskelig å tenke seg at de kan ha sluppet unna med dette så lenge uten å ha en stilltiende godkjennelse fra myndighetene for sine aktiviteter. Det er fristende å spekulere i om AFA utgjør den militante vingen av det flerkulturelle establishmentet, som brukes til å stoppe kjeften på brysomme kritikere av den rådende multikulturelle ideologien.

På Antirasistisk Senters hjemmeside sommeren 2008 var det en rekke anbefalte linker, blant dem AFA i Sverige. De ble omtalt som "Militante svenske antifascister", men tydeligvis ikke mer militante enn at ARS gjerne anbefalte dem. Linken ble senere fjernet, men i 2008[22] mens den fremdeles var der postet jeg en kommentar om dette på bloggen Document.no, som blir lest regelmessig av en del norske journalister. Likevel var det ingen av dem som fulgte opp saken. Det burde etter min mening ha fått konsekvenser for Antirasistisk Senters troverdighet i den norske samfunnsdebatten at de offentlig anbefalte en slik åpenbart voldelig organisasjon.

Blitz.no, hjemmesiden til de voldelige venstreekstremistene fra Blitz-miljøet i vår hovedstad Oslo, innrømmer sympati med organisasjonen og inkluderte i januar 2010 anbefalte linker til AFA i Sverige og Danmark. Venstreekstrem vold er et voksende samfunnsproblem som ikke tas alvorlig nok. Når modige personer som islamkritikeren Hege Storhaug blir overfalt i sitt eget hjem er vi nødt til å slå hardere ned på slike miljøer. AFA og lignende grupperinger bør etter min mening klassifiseres som farlige kriminelle organisasjoner og behandles deretter.

Det skjer kun unntaksvis at organiserte grupper av hvite europeere overfaller, voldtar eller dreper innvandrere. Det motsatte skjer derimot rutinemessig i større byer over hele Vest-Europa men omtales sjelden som rasisme. Innvandrergjenger i byen Malmö skryter åpenlyst av at når de overfaller hvite "driver de krigføring"[23] mot svensker, ett av de sjeldne tilfellene der dette faktisk ble omtalt i svensk presse. Jøder forlater den stadig mer muslimskdominerte byen fordi de frykter for sin personlige sikkerhet. Likevel fortsetter svenske myndigheter innvandringen som om ingenting har hendt og knebler dem som motsetter seg dette. Er ikke myndighetene da indirekte medvirkende til forfølgelsen av innfødte svensker i sitt eget land? Jeg mener ja. Lignende spørsmål kan dessverre stilles om flere andre vestlige land også.

Deler av vår egen hovedstad ligger ikke mange steg bak Malmö i utviklingen. Fra Kristiansand og Stavanger via Oslo, Bergen, Ålesund og Trondheim til Harstad lever stadig flere nordmenn i frykt på grunn av importert voldskriminalitet. På Kongsberg[24] har kvinnene fått innskrenket sin bevegelsesfrihet fordi det lokale asylmottaket har brakt med seg alt fra naskerier og tyverier til overfallsvoldtekter og trusler med kniv.

Under Andre verdenskrig var krigsprofitørene, folk som gjorde penger på andres lidelse, de som ble mest foraktet. I våre dager har vi asylprofitører som gjør det samme, noen få mennesker som tjener gode penger på at asylmottak raserer lokalsamfunn. Husk likevel på at disse har fått sin velsignelse til å gjøre dette av våre medier, intellektuelle og såkalte ledere.

Faktisk kan man med suksess hevde at det dreier seg om en hel flerkulturell industri av advokater, tolker, saksbehandlere og hjelpeorganisasjoner som arbeider med dette. Underlig nok er det få som stiller spørsmål ved om asylindustrien har økonomiske interesser av å promotere fortsatt masseinnvandring, akkurat slik oljeindustrien har en egeninteresse av å promotere oljeutvinning eller sjokoladeindustrien har av å selge mer sjokolade. Tvert imot har de behagelige jobber og nyter godt av en lovbeskyttet rett til å være med på å fortrenge den innfødte befolkingen fra områder hvor deres forfedre har bodd siden forhistorisk tid.

I flere kommuner overkjører Utlendingsdirektoratet (UDI) lokalbefolkningens[25] motstand. På tross av stigende kriminalitet i mange områder som delvis skyldes innvandring har alle partiene på Stortinget minus Fremskrittspartiet – altså Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre – bestemt at norske kommuner ikke får lov til å si nei til et voksende antall såkalte asylsøkere. De hevder at vi har en "forpliktelse" til å ta imot dem. Forpliktelse overfor hvem? Overfor FN? FN er en korrupt organisasjon med en stadig sterkere anti-vestlig profil. I praksis betyr det at våre ledere setter ønskene til Egypt, Iran, Pakistan og Saudi-Arabia høyere enn ønskene, eller til og med livene, til sitt eget folk.

SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet reiser verden rundt og belærer andre land om "kvinners rettigheter" samtidig som de med åpne øyne masseimporterer menn fra brutale kvinneundertrykkende kulturer som voldtar norske jenter på regelmessig basis. Venstresiden støtter "solidaritet", men tydeligvis ikke med unge, norske kvinner. Venstre gnåler om miljøet, men støtter uforbeholdent en utvikling som ødelegger det sosiale miljøet i vårt samfunn. Kristelig Folkeparti benytter enhver anledning til å prate om "barns og unges oppvekstvilkår", men støtter en innvandringspolitikk som gjør at tusenvis av norske barn lever i et daglig frykthelvete. Høyre snakker om individets frihet og trygghet i gatene mens de støtter respekt for anti-individualistiske kulturer og ødelegger våre gater med importert kriminalitet. Tilgi dem aldri, for de vet hva de gjør.

Nazistene fikk ikke slippe unna med å si at de "ikke visste". Det bør heller ikke multikulturalistene. De vet utmerket godt at det å slippe inn unge menn fra brutale kulturer med sikkerhet vil føre til gjengvoldtekter, knivstikking, overfall og annen grov kriminalitet mot den innfødte befolkningen. Dette skjer i ulike vestlige byer fra Italia til Belgia der disse folkegruppene slippes inn. Hver eneste journalist som ikke offentlig støtter en avvikling av asylmottak og gjerne hele asylinstituttet er personlig medansvarlig for den voldsbølgen vi ser.

Innfødte europeere har grunn til å være sinte. Ja, vi er blitt grovt løyet til over flere generasjoner om konsekvensene og omfanget av innvandringen, og ja, store deler av våre eliter har jobbet for å bryte ned sitt eget folk. Likevel må vi ta en betydelig del av skylden selv. Vi er altfor passive og finner oss i det meste, mens vi ser Idol eller fotball på TV. Vi tror gjerne at alle folkeslag er som oss og vil oss vel. Det er de ikke og det gjør de ikke. Ikke alle.

Dersom vi skal bevare vår frihet og eksistens må vi kvitte oss med naiv godtroenhet og utvikle en ny vilje til å delta i offentlige protester mot å bli fortrengt i vårt eget land. Det skal vi gjøre med hevet hode, i full visshet om at vi slåss for friheten til våre barn og barnebarn.

Selv om nasjonale valg dessverre betyr mindre og mindre så betyr de fremdeles noe. Altfor mange av oss stemmer fremdeles blindt på partier som benytter enhver anledning til å motarbeide våre interesser. Kvinner stemmer i spesielt høy grad på politiske partier som ønsker fortsatt masseinnvandring, samtidig som innvandringen gjør dem selv og deres barn stadig mer utrygge. Noen må på ett eller annet tidspunkt påpeke at vestlige kvinner er blitt mindre trygge i gatene på samme tid som de har presset på for mer feminisme i politikken. Kanskje burde man legge sammen to og to og spørre seg om ikke radikal feminisme egentlig var nok et virkemiddel i marxisters århundrelange kamp for å bryte ned vestlig sivilisasjon.

Jeg var en av svært få personer som skrev advarende mot den nye Diskrimineringsloven i 2005. Det stod knapt ett eneste kritisk ord om den i noen norske medier. Stortinget vedtok, kun mot Fremskrittspartiets stemmer, en lovtekst som i praksis sier at dersom nordmenn beskyldes for diskriminering så betraktes de som skyldige inntil det motsatte er bevist. Et nesten enstemmig Storting gav dermed innvandrere mulighet til å drive utpressing av nordmenn og gjorde innfødte nordmenn mer eller mindre om til annenrangs innbyggere.

Erna Solberg[26], Høyreleder og daværende minister i regjeringen Bondevik, innrømmet at Diskrimineringsloven ble fremmet i samråd med paneuropeiske organer som Europarådet[27], som samarbeider med EU og islamske land for å promotere multikulturalisme. Daværende Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås oppfordret i 2007 til diskriminering mot den norske urbefolkningen gjennom utsagn som[28] ”Stem ut heterofile, hvite menn”.

I desember 2009 skrev Roger Trones[29] på nettsiden til Human Rights Service om hvordan arbeidsgivere er blitt tilnærmet rettsløse under Diskrimineringsloven, akkurat slik jeg spådde: "Det er ikke en rettsstat verdig. Noen gjorde forsøk på å advare da loven ble vedtatt. Nå ser vi den praktisert, og den er blitt akkurat det utpressingsinstrument noen fryktet. En ting er urimelige krav fra enkeltpersoner, noe helt annet er det når staten selv går foran."

Antidiskriminerings- og kvoteringsfanatismen er en totalitær, utopisk ideologi som er svært farlig. Jeg er blitt gjort oppmerksom på at ved inngangen til 2010 ligger forslag til ytterligere innskjerping av Diskrimineringsloven i retning av mer kvotering og andre totalitære virkemidler ute på høring. Dette kan finnes gjennom et internettsøk på[30] "NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern". Som forrige gang skjer dette til bortimot null medieomtale. Statskanalen Nrk er tydeligvis ikke interessert i nordmenns ve og vel, og det er heller ikke mange av de organisasjonene som kommenterer høringen. Jeg vil oppfordre alle nordmenn til å bekjempe dette med nebb og klør, ellers vil vi miste siste rest av eiendomsrett til vårt land.

Mange europeere kan i dag knapt artikulere en eneste grunn til at deres kultur fortjener å overleve. Det var uten tvil den radikale venstresiden som primært ødela vårt utdanningssystem, vårt rettssystem og vår kollektive kulturelle hukommelse. Det må imidlertid legges til at dette ikke nødvendigvis betyr at de alene har skylden for dagens uføre.

En betydelig del dreier seg om tilgang til energi og råvarer, kapital og markeder, kort sagt om penger, slik det nesten alltid gjør. Deler av den såkalte høyresiden, representert ved personer som Høyres Kristin Clemet, har med sin økonomiske liberalisme til fordel for fri flyt av både kapital og mennesker over landegrensene bidratt vesentlig til dagens problemer. Ironisk nok er multinasjonale selskaper og sosialister i praksis allierte i sitt globalistiske program for nedbygging av vestlig sivilisasjon. Storkapitalister ønsker ubegrenset tilgang til globale markeder og billig arbeidskraft for å holde lønnsnivået nede. Sosialister ønsker importert stemmekveg med innvandrere fra Den tredje verden som oftest stemmer på venstrepartiene.

Under dette ligger ideen om at mennesket primært er Homo economicus, det økonomiske mennesket, summen av sine funksjoner som arbeider og konsument. Dette synet deles av mesteparten av venstresiden og deler av den markedsliberalistiske høyresiden. Et land er som en kasse, et tomt objekt, og mennesker betraktes som gjenstander. At man flytter x antall rosiner fra en kasse til en annen er ikke spesielt radikalt. På samme måte er det OK å flytte x antall somaliere eller kurdere til Drammen, Tromsø eller Molde. Resultatet skal visstnok bli det samme. Mennesker behandles som rosiner. Dette kalles ironisk nok for humanisme.

Det spiller liten rolle om en person støtter destruktiv globalisme fordi han er en gladkristen med kassegitar som synger ”Jesus elsker alle barna”, eller fordi han er en sosialist som hater det kristenkapitalistiske Vesten, eller fordi han er en høyt betalt siviløkonom med pent slips som vil ha fri flyt av filippinske vaskehjelper. Til syvende og sist er det av underordnet betydning om dette skyldes økonomisk opportunisme, et ønske om å ødelegge, eller bare misforstått snillhet. Det er sluttresultatet som teller. Jeg er prinsipielt imot masseinnvandring fordi jeg ønsker at mine barn skal vokse opp i et land de kan kalle sitt, ikke en tilfeldig og identitetsløs flekk på kartet.

Selv om masseinnvandringen hadde vært økonomisk lønnsom ville jeg fremdeles vært imot den. Vi har allerede nok skinnsofaer og elektronisk leketøy. Det er svært ironisk at de som hevder at innvandringen er økonomisk lønnsom og tvingende nødvendig ofte er de samme som klager på at vi har en altfor materialistisk kultur der alt kun måles i penger. Jeg nekter å sette en prislapp på hvor mye jeg er villig til å selge mitt land og mitt folks sjel for. Jeg nekter også å sette en prislapp på mine etterkommeres fremtidige frihet og trygghet i det landet deres forfedre har bygget og kjempet for. Det er uverdig at man i det hele tatt drøfter temaet.

Det finnes to hovedtyper av forklaringer på hva som er galt med Vesten i dag: Den ene fokuserer på underliggende strukturelle og kulturelle aspekter i vårt samfunn, som overdrevet universalisme og selvkritikk eller mangel på historisk og etnisk identitet. Den andre fokuserer på at bestemte grupper er pådrivere bak multikulturalisme og masseinnvandring. Etter min mening beskriver disse forklaringsmodellene ulike deler av samme problem. Det er hevet over enhver tvil at multikulturalismen promoteres særlig av elitene og påtvinges folk ovenfra. Dette utelukker likevel på ingen måte at prosessen gjøres enklere gjennom grunnleggende svakheter i vårt kulturelle verdensbilde, eller av strukturelle feil i vårt politiske system.

Ett av de verste aspektene ved EU er at organisasjonen utgjør en forlengelse av en usunn, fransk politisk kultur. Den franske revolusjonen var en katastrofe for vår sivilisasjon. Både det moderne Frankrike og USA er i noen grad representanter for en revolusjonær universalisme, og begge land kan komme til å betale en meget høy pris for dette. Det finnes ingen universell nasjon. Begrepet er en selvmotsigelse. Det finnes ingen fransk, svensk, norsk, tysk, britisk eller amerikansk måte å assimilere voldelige stammekulturer på. Visse folkeslag og kulturer kan vanskelig integreres i vestlige land, og det er både viktig og riktig å diskriminere mot disse. Antidiskrimineringsfundamentalismen truer med å ødelegge hele vår sivilisasjon.

De som ønsker å underminere vestlige nasjonalstater har utvilsomt hatt en del suksess med dette. Dessverre glemte de å nevne at vårt rettssystem og vårt politiske system har vært basert på nasjonalstater og vil forvitre i takt med disse. Et fungerende demokrati kan ikke forenes med masseinnvandring, multikultur og internasjonal lov. Våre såkalte politiske ledere oppfører seg stadig hyppigere som lavtstående funksjonærer i et internasjonalt byråkratisk maskineri som mottar ordrer fra Brussel og FN, ikke som tillitsvalgte for et bestemt folk.

Det vestlige demokratiske systemet og rettssystemet brytes samtidig ned ovenfra gjennom overnasjonale organisasjoner totalt utenfor folkelig kontroll og nedenfra gjennom gatekriminalitet, vold og masseimport av utenlandske bander. De folkevandringene vi er vitne til i vår tidsalder er de soleklart raskeste i menneskehetens historie, og vårt nåværende politiske system har så langt overhodet ikke maktet å håndtere disse enorme utfordringene.

Statsmaktens primære, noen vil si dens eneste, oppgave bør være å opprettholde ro og orden, vedta lover til folkets beste og sørge for at disse blir overholdt. Det er smertelig klart at blant annet franske myndigheter ikke lenger makter å opprettholde lov og orden. Det ble sagt etter innvandreropptøyene der i 2005 at situasjonen var "normal" når hundre biler ble satt i brann hver dag. Dette tilsvarer titusener av biler (!) årlig og pågår fortsatt i 2010[31]. Dersom dette er "normalt" må vi definere hva som egentlig kan karakteriseres som borgerkrig. Den skatten franskmenn betaler, som skal gå til å opprettholde landets lover, er tydeligvis bortkastet. Hvorfor skal de da fremdeles betale skatt? Er velferdsstaten blitt et gigantisk pyramidespill?

Historikeren Jens Arup Seip holdt i 1963 sitt smått legendariske foredrag Fra embedsmannsstat til ettpartistat. Dersom noen skulle skrevet noe tilsvarende i dag måtte tittelen ha vært Fra folkestyre til FN-styre, eventuelt Fra folkestyre til byråkratvelde. Folkestyret er i praksis avskaffet, mediene vil bare ikke at folk flest skal skjønne dette. Den reelle makten er flyttet til ikke-folkevalgte, transnasjonale organer i EU, FN og andre steder. Vi er ikke lenger herrer i eget hus. Det er internasjonale byråkrater og dommere som bestemmer, ikke bare hvordan vårt hjem skal se ut, men også hvem som skal bosette seg der. Vi kan aller nådigst få lov til å si noe om fargen på gardinene, så fremt våre overherrer aksepterer resultatet og fargevalget ikke strider mot en eller annen internasjonal konvensjon.

Jeg bruker uttrykket globalisme for å vise at vi har å gjøre med en bevisst ideologi. Teknologisk globalisering har gjort det lettere å flytte på seg over landegrenser. Det er imidlertid ikke det samme som at man aktivt promoterer masseinnvandring. Dette er ikke uunngåelig, slik velstående ikke-vestlige land som Japan demonstrerer. Det er en løgn som promoteres for å bryte ned vestlige nasjonalstater. Ingen steder er dette tydeligere enn i EU.

Det er riktig at Russland ikke er noe demokrati, men det er heller ikke EU, som Norge gjennom EØS og Schengen-samarbeidet er medlem av i alt annet enn navnet. Russland kritiseres etter min mening av vestlige myndigheter først og fremst fordi de er hovedsakelig hvite kristne som gjør den frekkhet å ikke begå etnisk og kulturelt selvmord, slik alle vestlige land med hvit flertallsbefolkning nå skal tvinges til. Europeere, og europeiske kristne spesielt, er fritt vilt og desidert lavest på den multikulturelle rangstigen, noen hakk under kannibaler.

Tenk over følgende: Ved inngangen til 2010 trådte EUs nye grunnlov i kraft, som formelt avskaffer dusinvis av nasjonalstater samt det lille som måtte være igjen av reelt folkestyre på størsteparten av det europeiske kontinentet. Selv om både franskmenn og nederlendere faktisk har sagt nei til denne grunnloven og hundrevis av millioner av andre europeere ikke har fått uttale seg overhodet blir dette makkverket truet på kontinentets befolkning av deres såkalte ledere. Hvor mange har lest noen kritiske bemerkninger til dette i det hele tatt i de store mediene? Jeg har sluttet å lese aviser hver dag da jeg har bedre ting å gjøre med min tid, men ut ifra det jeg har lest har jeg ikke sett noen klar kritikk av dette paneuropeiske statskuppet.

Derimot har jeg sett hvordan et samlet pressekorps i hele den vestlige verden høsten 2009 gikk til angrep på det ene europeiske landet, Sveits, der folk fikk lov til å si sin mening under en folkeavstemning mot minareter. Dette forteller meg at vestlige eliter ønsker å demontere sine egne land og muligheten europeere har til å beholde sin kultur og sin rett til å være herrer i eget hus. Det er svært vanskelig å komme til noen annen konklusjon. Journalister deler ofte elitenes forakt for vanlige folk og utgjør derfor ikke noen reell motvekt mot dem. Tvert imot.

Nynazistene i organisasjonen Vigrid besto av et par dusin sosialklienter som løp rundt i skauen, drakk dårlig mjød og ropte på Odin. Etter at Vigrid ble oppløst innrømmet Politiets Sikkerhetsstjeneste (PST)[32] at det ikke finnes noe høyreekstremt miljø i Norge i dag. Faktum er at de virkelig farlige anti-demokratene ikke er lavt utdannede sosialklienter, men derimot godt betalte personer som sitter i diverse avisredaksjoner rundt omkring. De som ødelegger det demokratiske systemet nå gjør ikke dette i navnet til en mislykket østerriksk kunstmaler som heter Adolf og har teit bart, men i navnet til EU, FN, global oppvarming og multikulturalisme.

Den tidligere tyske presidenten Roman Herzog[33] advarte i 2007 om at 82 % av alle lover i Tyskland, og mesteparten av lovene for en halv milliard europeere fra Svartehavet til Nordsjøen, kommer fra ikke-folkevalgte personer i EU og Brussel, ikke fra valgte parlamenter. Han stilte spørsmål ved om Tyskland dermed fremdeles kan kalles et demokrati.

Etter min mening skal lover gis av organer som er under folkelig kontroll. Som frie borgere kan vi ikke føle oss forpliktet til å overholde lover som ikke er gitt med folkets samtykke eller i samsvar med våre interesser. Det geografiske området man har valg i og betaler skatt til må være suverent og i stand til å forsvare sine egne grenser, ellers er det demokratiske systemet meningsløst. Ettersom et stort antall europeiske land på grunn av EU ikke lenger fungerer slik må man konkludere med at Vest-Europa allerede er opphørt å være styrt av folkeviljen.

Vi beveger oss i et skremmende tempo i totalitær retning, med stadig mer politisk vold og politisk sensur. Skal denne trenden kunne bremses må EU demonteres, multikulturalismen som ideologi må avskaffes og vi må ha en lang og total pause fra masseinnvandring.

Den russiske, politisk opposisjonelle Vladimir Bukovsky, som ble torturert i sovjetiske fengsler for å ha kritisert det kommunistiske systemet, advarer mot vestlig multikulturell propaganda og om at EU er i ferd med å utvikle seg til en totalitær superstat. Han frykter at EU vil bryte sammen i en orgie av etniske konflikter på grunn av masseinnvandringen som aggressivt promoteres av vestlige politiske eliter. Et intervju med Bukovsky av skribenten Paul Belien lå ved begynnelsen av år 2010 tilgjengelig på nettmagasinet The Brussels Journal[34], der jeg selv publiserer, under tittelen Former Soviet Dissident Warns For EU Dictatorship.

EU er et Empire of Lies, løgnenes imperium. Organisasjonen var bygget på løgn helt fra begynnelsen av. Den skulle opprinnelig visstnok kun være et utvidet frihandelsterritorium, men dette "europeiske frihandelsområdet" minner stadig mer om et paneuropeisk diktatur der byråkrater som ikke står til ansvar for noen skriver de fleste av våre lover mens ikke-folkevalgte ledere knapt nok gidder å skjule sin forakt for den halve milliarden europeere de representerer. Hvorfor skulle de samme maktglade menneskene og profesjonelle løgnerne ikke kunne lyve litt mer for å utvide sitt nye imperium sør for Middelhavet, med tilgang til flere markeder, råvarer og olje? Hvorfor ansees opprettelsen av Eurabia som en konspirasjonsteori?

Det er et faktum at europeiske ledere har jobbet målbevisst for å avskaffe grensekontroller på kontinentet og har hatt stor suksess med dette. Det er et faktum at det foreligger konkrete planer om å importere ytterligere titalls millioner[35] afrikanere til Europa de neste tiårene. Det er også et dokumentert faktum at EUs ledere har jobbet aktivt over mange år for å utvide EU, inklusive fri flyt av mennesker over landegrensene, til å inkludere det muslimske Nord-Afrika og Midtøsten. Skribenten Bat Ye’or har påvist dette i sin bok Eurabia: The Euro-Arab Axis. Jeg har dobbeltsjekket hennes påstander i min bok Defeating Eurabia, og alle er riktige. Dette prosjektet, som skjer fullstendig uten at man konsulterer innfødte europeere, vil skyte ytterligere fart med EUs nye grunnlov. Det er hevet over enhver tvil at det udemokratiske FN, godt hjulpet av diktaturer som Saudi-Arabia og FNs største stemmeblokk, Organization of the Islamic Conference (OIC), arbeider langsiktig for å innskrenke ytrings- og handlefriheten[36] til vestlige borgere. Det er et ubestridelig faktum at organisasjoner som Europarådet[37], som samarbeider tett med EU og islamske land og i 2010 ledes av Norges tidligere statsminister Thorbjørn Jagland, promoterer anti-diskrimineringslover som gjør innfødte europeere delvis rettsløse i møte med masseinnvandringen.

Dersom man ser nøye på denne listen, som uten problemer kan gjøres mye lengre, ser man et mønster avtegne seg: Vestlige eliter samarbeider på transnasjonal basis for å demontere sine egne land og knuse den hvite flertallsbefolkningen gjennom multikultur og masseinnvandring. Europeiske ledere demonterer urbefolkningen på et helt kontinent, kulturelt og demografisk. Jeg har uttalt gjentatte ganger at dette utgjør verdenshistoriens største svik, og jeg mener det.

Man kan ikke oppnå, og i alle fall ikke holde på, makt om man ikke er minst gjennomsnittlig intelligent og helst over gjennomsnittlig kynisk. Dersom du går ut ifra at "elitene er dumsnille og naive" er det antageligvis du som er den naive, ikke elitene. Elitene undertrykker alle tilløp til bekymring hos den innfødte befolkningen som føler seg oversvømt av fremmede folkeslag. De saboterer også alle forsøk på å bremse denne utviklingen. Denne situasjonen har skapt en gryende tillits- og legitimitetskrise mellom folk flest og de styrende eliter som er i ferd med å vokse seg så stor at den truer med å rive våre samfunn i stykker i en ikke altfor fjern fremtid.

Når jeg ser på dagens situasjon i Vest-Europa får jeg følelsen av å være en brannmann som ankommer et hus som står i brann. Til min forbauselse oppdager jeg at jeg ikke uten videre får lov til å slukke brannen. Jeg må først bevise at jeg bruker EU-sertifisert destillert vievann, velsignet av en Trond Giske-godkjent kvinnelig prest og vegetarianer som lever i homofilt partnerskap og kjører elbil. Deretter må Diskrimineringsombudet sjekke at brannkorpset er "mangfoldig" nok, gjerne med en somalier i rullestol som røykdykker. Til slutt kan vi kanskje, hvis Jens Stoltenberg og FN vil, aller nådigst få skvette litt vann på branntomten. Ikke sjelden blir vi attpåtil anklaget for å være pyromaner som har tent på bygningen i utgangspunktet.

På slutten av 1980-tallet var det like før Berlinmurens fall og Den kalde krigens slutt. Carl I. Hagen og Fremskrittspartiet ble skjelt ut som rasister av mediene og kastet egg på av venstresiden fordi de advarte mot økt kriminalitet og kostnader på grunn av masseinnvandring, men selv ikke de spådde at vi ville oppleve angrep på norske ambassader og drapsforsøk på dansker på grunn av noen tegninger, drap på politikere i tolerante Nederland pluss politiserte rettssaker mot drapstruede islamkritikere som Geert Wilders i samme land, borgerkrigslignende tilstander i franske forsteder samt innvandrergjenger som skryter av at de fører krig mot svensker i Sverige. Situasjonen er kort sagt mye verre enn selv de verste pessimistene spådde for en generasjon siden. Det lover ikke godt for fortsettelsen.

Selv om det er notorisk vanskelig å forutsi fremtidige hendelser våger jeg å spå at EU vil gå i oppløsning innen en generasjon. Jeg er også rimelig sikker på at det vil bli en økonomisk kollaps i gjeldstyngede USA, en mulighet som forsterkes av politikken til den radikale anti-vestlige og anti-hvite president Obama og at landet oversvømmes av ikke-vestlig innvandring.

Hva kan vi gjøre? I verste fall må vi forberede oss på at dagens feilslåtte flerkulturelle paradigme vil kollapse med et brak. Muligens må vi konsentrere oss om å overleve dette som best vi kan og forsøke å gjenoppbygge et bærekraftig samfunn etterpå. Jeg frykter oppriktig at dagens innvandringsrelaterte problemer i omfang raskt er i ferd med å vokse oss over hodet. Kanskje vil våre etterkommere omtale den perioden vi går inn i som Den flerkulturelle verdenskrigen, et begrep jeg har foreslått. En engelsk bloggleser har lansert uttrykket "global civil war", eller global borgerkrig. I stedet for at en nasjonalstat invaderer en annen kan vi få oppleve at flere vestlige nasjonalstater bryter sammen samtidig av nært beslektede årsaker.

Vi må lufte ut etter Den vestlige kulturrevolusjonen som siden slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet har spredt anti-vestlig hat. Et mer positivt og sannferdig bilde av vår historie må gjenopprettes i vårt utdanningssystem. Kvotering er totalt uakseptabelt da dette representerer et frontalangrep på den private eiendomsretten og dermed på den personlige friheten. Frihet kjennetegnes blant annet ved forsvar for eiendomsretten og ytringsfriheten. Multikulturalistene ønsker symptomatisk nok å innskrenke begge deler.

Det er godt dokumentert at journalister jevnt over er betydelig mer venstrevridde politisk sett enn folk flest. Jeg er i utgangspunktet imot kvotering, men dersom man tar argumentet om at profilen i ulike organer skal "gjenspeile befolkningen" er det knapt noen sentral samfunnsinstitusjon som er mindre representativ enn nettopp massemediene. Pressestøtten og Nrk-lisensen bør legges ned umiddelbart da de ikke bidrar til noe genuint meningsmangfold.

Deler av pressekorpset svermer dessverre for nazilignende organisasjoner som Hamas og Hizbollah og bidrar dermed til en kraftig svekkelse av vår mentale motstandskraft overfor voldelige, totalitære bevegelser. I 2007, da Jens Stoltenbergs regjering ønsket å bruke norske skattepenger til å støtte en palestinsk regjering som ble ledet av Hamas, ble dette applaudert av medier som Aftenposten. Dette på tross av at ledende medlemmer av Hamas selv sier[38] at de driver krig mot Vesten. Representanter for Jonas Gahr Støres Utenriksdepartement[39] møtte i 2008 medlemmer av den fascistiske bevegelsen Det muslimske brorskap til samtaler.

Som en liten nasjon vil vi med matematisk sikkerhet bli knust av vår tids gigantiske folkevandringer om vi ikke kjører en svært mye strammere innvandringspolitikk. Dersom dagens lovgivning ikke tillater dette viser det bare at vi er bundet på hender og føtter av fullstendig urealistiske menneskerettighetskonvensjoner, signert av virkelighetsfjerne personer med en diplomatisk konjakk for mye innabords. Vi har ingen forpliktelse til å begå kollektivt selvmord. Dersom inngåtte internasjonale avtaler ikke lar seg forene med vår fortsatte eksistens som folk må vi trekke oss fra Schengen-samarbeidet, EØS, FNs konvensjon for flyktninger og eventuelt hele FN, som mer og mer er blitt en anti-vestlig diktatorklubb.

 

 

Dette appendikset er skrevet spesielt for Selvmordsparadigmet.

 

Tilbake til Selvmordsparadigmets innholdsfortegnelse.

 [1] Varsellys på høyresiden, Document.no, Hans Rustad, 12. mars 2007.

 

[2] Our Culture, What’s Left Of It på FrontPageMagazine.com, 31. august 2005

 

[3] The London Times 27. mars 2006, Germans are brainiest (but at least we're smarter than the French)

 

[4] Lav IQ øker faren for hjertesykdommer, 15.07.2009, VG

 

[5] - En hvit mann vil aldri løpe så fort,  VG 18.08.2009

 

[6] Se blant annet artikkelen Redd meg i dag, se meg dø i morgen i Nettavisen, 15. januar 2010

 

[7] Se for eksempel CBS News Federal Judge Blocks Bankrupt California from Reducing Wages of State Workers, June 30 2009

 

[8] Don't listen to the whingers - London needs immigrants, 23.10.09, London Evening Standard

 

[9] Skrevet av Marie Simonsen i Dagbladets papirutgave 31. mars, sitert online i kronikken Uetisk import av helsearbeidere? av Gunnar Kvåle i samme avis, 11.04.2007

 

[10] Se artikkelen AKPs siste kupp, Dagens Næringsliv 15. januar 2006

 

[11] Se for eksempel Vladimir Bukovsky i Gulag Day på FrontPage Magazine 12. september 2002

 

[12] Dagens Nyheter, Jan Guillou hade kontakt med KGB, 24.10.2009

 

[13] Artikkelen 70 høyre-ekstremister mot røkla, Dagbladet 20.09.2008

 

[14] Se blant annet posten More from Cologne, 20. september 2008 på Gates of Vienna.

 

[15] German Neo-Nazis View Islamists as Allies, 10. oktober 2008 av John Rosenthal

 

[16] Unik antifascistisk enhet, 8 oktober 2009, Arbetaren.se

 

[17] Se artikkelen While Sweden Slept av Bruce Bawer i The New York Sun, 8. desember 2006

 

[18] Våldets politikk, 01.08.2007, Dagens Nyheter

 

[19] Mattias Gardell får pris av Myrdal, Dagens Nyheter 20.03.2009

 

[20] http://expo.se/2008/48_2165.html

 

[21] Svenske Expo og vold, Rights.no 27.03.2008

 

[22] Se min kommentar på bloggposten Selvmotsigelser ingen hindring? på Document.no

 

[23] Invandrare "krigar" mot svenskar med rån, Dagens Nyheter 25.03.2006

 

[24] - Føler seg truet,  Laagendalsposten 3. desember 2009

 

[25] Se bloggposten Samtlige partier avviste Frps forslag om kommuners selvbestemmelsesrett vedr. asylmottak av Avviser lokalt asyl-veto, 25. november 2008

 

[26] Solberg vil ha antidiskrimineringslov, Aftenposten 4. januar 2004

 

[27] Utrop.no 13. oktober 2005 (om bakgrunnen for Diskrimineringsloven og europarådet)

 

[28] - Stem ut heterofile, hvite men, Aftenposten 06.09.2007

 

[29] Rights.no 07.12.2009 Hijab-dom og rettsløs arbeidsgiver

 

[30] NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern, Avgitt til Barne- og likestillingsdepartementet 19. juni 2009.

 

[31] CBS News 1. januar 2010, Hundreds arrested in French violence

 

[32] TV2 Nyhetene 29.11.2009, PST: – Det nynazistiske miljøet er knust

 

[33] EU threatening parliamentary democracy, says ex-German president, EU Observer 15. januar 2007

 

[34] Former Soviet Dissident Warns For EU Dictatorship

 

[35] Daily Express, October 11,2008, Secret plot to let 50 million African workers into EU

 

[36] Se for eksempel CBS News: UN Passes Islamic ‘Defamation’ Measure, But Critics Hail ‘Backlash’
December 18, 2008

 

[37] Se min post The Council of Europe Fights "Islamophobia" på The Brussels Journal 2008-08-14, samt Resolution 1605 of the Council of Europe som finnes online

 

[38] Hamas MP and Cleric Yunis Al-Astal in a Friday Sermon: We Will Conquer Rome, and from There Continue to Conquer the Two Americas and Eastern Europe, MEMRI TV april 2008

 

[39] UD sponser islamister til Norge, VG 27. september 2008

 

Tilbake til Selvmordsparadigmets innholdsfortegnelse.