Tilbake til Selvmordsparadigmets innholdsfortegnelse.

 

 

Kap 8: Hummer og kanari (utdrag)

 

Tenkende mennesker spør hvilke faktorer det er som hjelper til med å skape totalitære bevegelser. En av disse faktorene er de intellektuelles forræderi.

-- Paul Berman

 

68-generasjonen - finnes det noen større svikere?

-- Sorle S. Hovdenak

 

 

Innledning og motivasjon

I dette kapitlet har jeg samlet opp en del emner som naturlig hører med i dette essayet, men som likevel ikke har passet inn tidligere. Fellesnevneren er, her som i resten av essayet, å fremskaffe dokumentasjon på at uærligheten er satt i system, og på at dette er i ferd med å ødelegge vestlige samfunn. Nedenfor tillater jeg meg enkelte steder å presentere de ulike emnene med kjappe riss, og med henvisninger til videre lesning for den som ønsker å gå mer i dybden.

 

 

[...]

<Du må kjøpe Selvmordsparadigmet for å lese dette kapitlet i sin helhet>

[...]

 

 

Politikernes unnlatelsessynder

Det er blitt utgitt svært mange bøker og artikler som advarer om at Vesten er på vei mot stupet. Noen av de mest kjente bøkene i denne sjangeren er blant andre følgende:

Bøkene til Oswald Spengler og Arnold J. Toynbee har altså vært kjent i hele etterkrigstiden, og burde derfor ha fått våre politikere til å tenke seg om to ganger før de kastet våre samfunn ut i dristige eksperimenter. De valgte å gi blaffen. En anmelder skriver følgende om den gravsteinen Walter Laqueur, etter drøyt seksti års systematisk virkelighetsfornektelse, har reist over Europa (Falcoff 2007; jf Dalrymple 2007a):

Som det her blir utbrodert på en stillferdig men detaljert måte, er kontinentet på vei nedoverbakke, noe som vil få en mengde konsekvenser vi ennå ikke forstår rekkevidden av. Men som David Pryce-Jones har advart om, så er omfattende voldshandlinger så avgjort en av mulighetene.

Laqueur dokumenterer altså at blodbad er en mulig konsekvens av dagens politikk (jf Wilson & Holt 2007). Heller ikke dette ser ut til å interessere våre eliter. Her er en del andre bøker som tilsier at den pågående utviklingen burde gi en viss grunn til bekymring (i kronologisk rekkefølge):

Jeg er ikke enig i alt disse forfatterne står for, men jeg vil ikke av den grunn avskjære meg fra å lytte til deres analyser. Det vil derimot våre politikere. Ovenstående bøker er formodentlig for konservative, for islamofobe, for rasistiske eller for mye et eller annet annet til at vår prektige elite i det hele tatt gidder å nedlate seg til å lese dem. Det vil si, noen av dem har selvsagt lest enkelte av disse bøkene, samt en del av de andre bøkene som finnes i min referanseliste. De vil bare helst ikke snakke om det. Politikerne har fått plenty med advarsler, men de har, så å si med utstudert likegyldighet og arroganse, valgt å ignorere dem. Vi bør neppe helt automatisk og uten videre tilgi dem, for noen av dem vet litt for godt hva de gjør.

 

 

[...]

<Du må kjøpe Selvmordsparadigmet for å lese dette kapitlet i sin helhet>

[...]

 

 

Oppsummering og konklusjoner

Dette kapitlet har belyst en rekke forskjellige temaer, som hver på sin måte bidrar til å underbygge min påstand om at den vestlige verden beveger seg med økende hastighet mot det som kan komme til å bli en katastrofe. Korrupsjon, hersketeknikker, byråkratisk maktmisbruk, moralsk forfall og intellektuell ubehjelpelighet gjør seg gjeldende på stadig flere områder i samfunnet.

 

 

Tilbake til Selvmordsparadigmets innholdsfortegnelse.

 [1] Jeg har foreløpig ikke fått tak i denne boken, men se Sigurd Skirbekks anmeldelse (2009).