Tilbake til Selvmordsparadigmets innholdsfortegnelse.

 

 

Kap 5: Offisielle løgner (utdrag)

 

We don't need no education.
We don't need no thought control
.

-- Roger Waters

 

The scene of the [1984] book is laid in Britain in order to emphasize that the English-speaking races are not innately better than anyone else and that totalitarianism, if not fought against, could triumph anywhere.

-- George Orwell

 

 

Innledning og motivasjon

Et politisk system som bygger på virkelighetsfornektelse, er dødsdømt. Et sikkert tegn på at dødskrampene er i ferd med å sette inn, er når myndighetene i stadig sterkere grad må kontrollere folks tanker og fortelle dem hva som er ’korrekt’ virkelighetsoppfatning. Et folk som lever under et slikt styre, og som ikke klarer å riste av seg dets åk, går en høyst usikker fremtid i møte. Dette kapitlet dokumenterer at den intellektuelle uredeligheten er satt i system på høyt nivå, både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

[...]

<Du må kjøpe Selvmordsparadigmet for å lese dette kapitlet i sin helhet>

[...]

 

Oppsummering og konklusjon

FN og EU er, i hvert fall et stykke på vei, både intellektuelt og moralsk korrupte (jf Klaus 2006, 2009; Støvring 2009b). Situasjonen er ikke stort bedre i det offisielle Norge, noe som ikke minst illustreres av at Bondevikregjeringen i 2002 la frem en handlingsplan mot rasisme og diskriminering hvis hovedformål var å bekjempe sannheten, nærmere bestemt sannheten om raseforskjeller. To av de sentrale statsrådene bak handlingsplanen var Odd Einar Dørum og Kristin Clemet, som har ord på seg for å være blant landets mest skarpskodde politikere. Dersom det skulle være slik at ingen av dem klarte å gjennomskue vitenskapsteoretiske brølere som er av en slik karakter at enhver som har bestått Ex Phil bør skjønne hva som er galt, ja da gir det oss en slående illustrasjon på at etterkrigsparadigmet er i stand til å indoktrinere folk så grundig at de ikke lenger er i stand til å tenke selvstendig. Dersom forklaringen alternativt skulle være at de ble manipulert eller presset av byråkratiet og/eller av det politiske miljøet til å bruke formuleringer de selv var ukomfortable med, så gir også det stor grunn til bekymring. Når Dørum og Clemet var villige til å stille seg bak et slikt dokument, sier det mye om hvor langt vi allerede er kommet i retning av hjernevask og totalitær tankekontroll. Det hele er som tatt ut av Orwells dystopiske visjoner fra 1984, der man har Sannhetsministeriet som driver med propaganda og omskrivning av virkeligheten (jf Linthoe Næshagen 2009), og der har man Nytale, et språk som gjør det umulig å tenke avvikende tanker (jf kampen mot rasebegrepet). Interessant nok vurderte Orwell i sin tid å gi boken den alternative tittelen The Last Man in Europe.[1]

Det hele illustreres på en slående måte av Openbaar Ministerie[2] i Nederland, som i forbindelse med rettssaken de hadde anlagt mot Geert Wilders uttalte (Legger 2010):

Det er irrelevant om Wilders’ vitner eventuelt vil være i stand til å bevise at Wilders’ observasjoner er korrekte. Det som er relevant er at hans observasjoner er ulovlige.

Faktisk korrekthet er uvesentlig, det som teller er politisk korrekthet. Dette er oppskriften på diktatur.

 

 

Tilbake til Selvmordsparadigmets innholdsfortegnelse.[1] Se en.wikipedia.org/wiki/Nineteen_Eighty-Four#Title.

[2] Openbaar Ministerie ser ut til å tilsvare det som på engelsk heter attorney general, se nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_Ministerie.